Den nye nasjonale sjømatlinja på Vardø videregående skole

FISK ER FERSKVARE. DET SAMME ER KUNNSKAP

SJØMATNÆRINGA ER IKKE DET DEN EN GANG VAR

Fra fisken blir fanget og slaktet, tar det i dag noen timer før den er sortert, filetert, pakket og på vei i fly til kunder over hele verden. 

 

Høyteknologiske systemer med 3D-lasere, røntgen, vann-jet og avansert programvare gjør dette mulig nesten helt uten manuelt arbeid. 

 

Sjømatnæringa trenger masse nye unge folk for å holde tritt med den forrykende teknologiske utviklinga. 

 

Den nye nasjonale sjømatlinja i Vardø er landets første og eneste spesialiserte studieretning for sjømatnæringen. Vi gir deg det beste utgangspunktet for en karriere i en av landets største og mest viktige eksportnæringer. 

OM SJØMATLINJA

En av Norges største eksportnæringer har ikke hatt en egen utdanning – før nå. 

Sjømatlinja ved Vardø videregående skole er en praktisk rettet utdanning hvor elevene får yrkesfaglig og studiekompetanse samtidig. 

Eleven får viktig breddekunnskap som kreves for videreutdanning innen sjømat, fiskeri og havbruksnæring. De kan studere videre på høyskole eller universitet, eller gå ett år i lære for å ta fagbrev. 

UTDANNINGSLØPET

På sjømatlinja får du generell studiekompetanse slik at du kan gå videre på høyere utdanning på høgskole eller universitet (etter VG 3). Men du kan også gå ett år i lære for å få fagbrev i enten sjømatproduksjon eller sjømathandlerfaget (etter VG 3). 

Fagbrev: SJØMATHANDLER/FISKEHANDLER

Som sjømathandler kan du jobbe i sjømatforretninger, i sjømatdisker og i andre forretninger som selger sjømat. Andre sjømathandlere jobber i eksport- og grossistnæringen.

 

Fagbrev: SJØMATPRODUSENT

 

Fagarbeidere er ansatt i fiskeindustribedrifter, hos sjømatprodusenter, på fiskefartøy og for ulike eksportbedrifter innenfor næringen. Sjømatbedrifter finnes over hele kysten, landet rundt. Det er også gode muligheter for å jobbe i utlandet.

Høyere utdanning: FISKERIKANDIDAT

 

Etter VG3 får du generell studiekompetanse, og kan gå videre på høyskole eller universitet. En naturlig videre vei vil være å ta fiskerikandiat-utdanninga ved Universitetet i Tromsø, et masterstudium i fiskeri- og havbruksvitenskap. Utdanninga gir mange muligheter for arbeid innen alt fra produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning verden over. 

Les mer om fiskerikandidat-utdanninga her.

 
 
 

ET HAV AV JOBBMULIGHETER

Sjømatlinja er et godt utgangspunkt for en karriere i en næring i utvikling.

 

Næringen har behov for mange dyktige og kompetente fagpersoner.

Mange jobbmuligheter! Dette er noe av det du kan jobbe som i sjømatnæringa:

Forsker

Ingeniør

Markedssjef

Dataekspert

Produktutvikler

Produksjonssjef

Markedsanalytiker 

Produksjonstekniker

Kommunikasjonsrådgiver

Næringsmiddelteknolog

Kvalitetsansvarlig

Merkevarebygger

Markedsrådgiver

Fiskeoppdretter

HMS-ansvarlige

Sjømathandler

Naturforvalter

Miljørådgiver

Sjømatkokk

Havforsker

Hydrolog

Veterinær

Analytiker

Økonom

Eksportører

Fiskeribiolog

VARDØ – lett å velge

Vardø videregående skole er midt i smørøyet for sjømatproduksjon, omgitt av det fiskerike Barentshavet. Skolen kombinerer stolte tradisjoner med moderne fasiliteter. 

 

Elever trives godt med skolen. Vi er et lite, sammensveiset miljø med mange borteboere.

Skolen tilbyr gode og billige hybler. Vår miljøarbeider (navn?) hjelper til med det praktiske og bidrar til et godt studiemiljø.

Det er lett å velge Vardø videregående skole.

Les mer om Vardø videregående skole og vårt tilbud til elever

BraiVardo.jpg
 

NOE DU LURER PÅ? KONTAKT OSS!

Dine detaljer er sendt!

Teenage Students Raising Hands